top of page

אז מה אנו מציעים...

Veritas Solutions
פיתוח מערכות BI ו-DWH
 

אחד מהתחומים החשובים ביותר בעולם העסקים הוא תחום ה- Business Intelligence - BI שנקרא בעברית - בינה עסקית. אחד מהמרכיבים החשובים ביותר בכל ארגון או חברה הרוצים להצליח הוא יצירת חיבור מוצלח בין התהליכים העסקיים המתרחשים בארגון למערכת תפעול אחת, אשר תרכז ותנתח את כל התהליכים הללו.

מערכות הבינה העסקית מייעלות מאוד את התפקוד של כל חברה, מסייעות בהפחתת העלויות ובהגדלת הרווחים. זהו תחום חשוב מאוד המהווה אחד מהאתגרים של כל ארגון. מערכות ה - BI המשוכללות יכולות גם לאסוף, לנתח ולאפיין מידע רב הקשור למוצרים ולשירותים של החברה ובכך לשפר את ביצועי החברה.
 בזכות מערכות BI מצליחות החברות להפוך את המידע שיש ברשותם לידע, לזהות מגמות והזדמנויות, להתמודד עם המתחרים שלהם ובכך ליצור יתרון תחרותי משמעותי. אנשי המקצוע העוסקים בתחום הם אנשי הפיתוח של מערכות אלה. הם אלה שמתכננים ובונים את מערכות הבינה העסקית ולכן חשיבותם כה גדולה.

אנו נאפיין ונעצב מחסן נתונים ופתרונות BI נדרשים לאחר אפיון או דרישה מצד הלקוח

Veritas Solutions
ניתוח מערכות מידע

 

מורכבותן של פעילויות והתפתחויות בתחום המידע מחייבת כל ארגון לערוך שינויים או להוסיף מערכות מידע כמעט באופן שוטף. שלב ניתוח מערכות מידע הוא מהשלבים הקריטיים בתהליך מחשוב הארגון. זהו הליך שלא ניתן לעשותו ללא עבודה מקצועית של מנתחי מערכות המידע.

אנו נאפיין את הצרכים, נפיק מסמכים טכניים ומסמכי איפיון ונתכנן אינטרגרציה למערכות הקיימות

Veritas Solutions
יעוץ בתחום מערכות מידע וליווי פרויקטים

 

אנו בVeritas Solutions מספקים ייעוץ ושירותים לניהול יעיל ואפקטיבי של גוף מערכות המידע באמצעות שילוב של ידע וכלים מעולם הניהול, הנדסת תהליכים וניתוח מערכות.
אנו מסייעים לארגון לשפר את היעילות התפעולית ואת שביעות רצון הלקוחות תוך התאמה מירבית לצרכים העסקיים.
 

 

bottom of page