top of page

Qlik Sense - המערכת החדשנית והמתקדמת בעולם בתחום ה Self Service BI

בעזרת המערכת תוכלו לנתח את הנתונים הארגוניים בקלות רבה. ליצור דוחות מותאמים ולוחות מחוונים (Dashboards) אינטראקטיביים. ללמוד ולחקור כמויות אדירות של מידע, לגלות קשרים אסוציאטיביים בתוך עולם הנתונים ולזהות הזדמנויות עסקיות.

bottom of page