top of page

Power BI היא פלטפורמה חדשנית מבית מיקרוסופט לוויזואליזציה מתקדמת, שיתוף תובנות וניתוח רב-ממדי של נתונים ממקורות רבים, במשרד ובנייד ובכל מכשיר חכם

POWER BI מספק פלטפורמה אחידה לבינה עסקיתהמאפשרת לנתח נתונים בצורה אינטואיטיבית ולשתף תובנות בצורה ויזואלית. המערכת מאשפרת למשתמשים לקבל תשובות בלחיצת כפתור ומכל מכשיר מקום וזמן. הפלטפורמה של POWER BI מאפשרת להתחבר למקורות מידע שונים, ואף להשתמש ב-API לצורך פתרונות ייחודיים.

bottom of page